Mingel, möten och CV:n på årets STARK-dag

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolans egen monter.

I dag är det dags för nya möten mellan studenter på Högskolan i Borås och deras presumtiva arbetsgivare. Årets STARK-dag slår upp portarna med över 90 utställande företag och organisationer.

– Mingel, möten och CV:n är de viktiga ingredienserna för en lyckad arbetsmarknadsdag, säger Staffan Lööf, utvecklingsdirektör och ansvarig för STARK-dagen.

Att erbjuda studenter möjlighet att träffa arbetsmarknaden redan innan examensbeviset är uthämtat görs numera på nästan alla lärosäten i Sverige. I Borås har man haft sin arbetsmarknadsdag i 15 år och företag och organisationer kommer både från regionen och från övriga Sverige.

Program för STARK-soffan 2012

–spännande, intressanta intervjuer med personer från högskolan och näringslivet.
Moderator: Margareta Oudhuis, universitetslektor, Institutionen för pedagogik

11:00

SIK - Strategisk informationskompetens
En vidareutbildning för yrkesverksamma.
Maria Lindh,doktorand, universitetsadjunkt

Kompetensutveckling med högskolan
Hur fungerar det egentligen?
Bengt Källqvist, processcehf, Schenker Privpak AB

11:30

SOS Alarm, kan jag hjälpa till med något?
Vad händer med ambulansen och varför är vi så kunniga i Borås?
Anders Bremer, doktorand, universitetsadjunkt

12:00

Kan Högskolan i Borås samarbeta?
Kompletta samarbeten, vad är det?
Björn Brorström, rektor

12:40

Ledarskap och hälsa!
Går det ihop eller ej?
Dan Andersson, universitetsadjunkt

13:10

Gran istället för bomull
Cellulosa för textiltillverkningen eller sticks t-shirten?
Anders Persson, universitetslektor

13:40

Referera till Wikipedia?
Om trovärdighet och internet
Helena Francke, universitetslektor