Två doktorer får presigefylld utmärkelse

Daniel Ekwall på Institutionen Ingenjörshögskolan får utmärkelsen i klassen Logistik och Supply Chain Management för sin avhandling “Managing the Risk for Antagonistic Threats against the Transport Network” och Nasrine Olson på Bibliotekshögskolan får utmärkelsen i klassen Informationsvetenskap för avhandlingen Taken for Granted – The Construction of Order in the Process of Library Management System Decision Making.

Utmärkelsen delades ut i totalt 12 olika klasser och innebär att de som tilldelats den får ett diplom och även får lov att använda Emeralds logotyp på sina publikationer.

Bedömargrunder

Publikationsutgivare och minst en medlem av” Editorial Advisory Board” hos det sponsrande publikationsföretaget har utgjort bedömargrupperna. Man har bedömt rapporten och forskningen utifrån kriterierna: betydelse/konsekvenser för teori och praktik, originalitet och innovation, lämplighet och tillämpning av metodik, analys och presentation av data samt Kvaliteten av litteraturgenomgången.

Läs mer om utmärkelsen