De flesta böcker är på plats!

Detta innebär att ämnen som Datavetenskap och Information, Filosofi, Religion, Samhällsvetenskap, Språk och Naturvetenskap är på plats med respektive underavdelningar. Du kan läsa mer om hur klassifikationssystemet Dewey Decimal fungerar på Wikipedia. Men ett enkelt exempel som förklarar hur det fungerar är hästar som kan falla under helt olika hundragrupper i Deweysystemet:

  • en bok om hästens anataomi klassificeras gärna under zoologi (590).
  • en bok om hästen som boskapsdjur (tamdjur) klassificeras under 630-gruppen, närmare bestämt på 636 -husdjursskötsel.
  • en redogörelse för hästsporten fälttävlan klassificeras under sport (798), vilket är en sektion under huvudklassen konst & fritid (700).
  • och en bok om hästar som motiv i bildkonsten klassificeras under (750).