Det hållbara biblioteket – lånande ur ett konsumtionsperspektiv

– Det började med att jag upptäckte att vi inte vet så mycket om lånande. Vi vet en hel del utifrån ett kvantitativt perspektiv, hur många böcker som lånas ut till exempel, och vi har viss demografisk kunskap, såsom kön på de som lånar. Men det finns ingen forskning på varför man lånar. Vilka är motiven bakom? undrar Jonas Söderholm, doktorand vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Han bestämde sig för att titta på lånande som en konsumtionsfråga ur ett hållbarhetsperspektiv. I en tid då mycket av biblioteksforskningen handlar om digitalisering tittar Jonas på de fysiska samlingarna.

– Det finns många sätt att skaffa sig saker på, man kan till exempel köpa, byta, hyra eller stjäla. Och så kan man låna saker. Jag ser att det finns stor potential för bibliotek att i framtiden låna ut annat än böcker, skivor och filmer, och detta är särskilt intressant ur ett konsumtionsperspektiv. Vad ett bibliotek erbjuder i sitt bestånd påverkar det lokala samhällets konsumtion.

Låna en hammare på biblioteket

Under två besök i Berkeley på USA:s västkust har Jonas Söderholm studerat det lokala verktygsbibliotek som funnits där i 30 år. Det är finansierat av staden och alla dess invånare kan där låna olika slags verktyg till hus- och trädgårdsarbete.

– Det finns flera sådana här bibliotek i USA men inget liknande i Sverige. Anledningen till att jag intresserat mig särskilt för verktygsbiblioteket i Berkeley är att det är en del av folkbiblioteket och dessutom väldigt välbesökt och uppskattat. Det är ett initiativ som bottnar i specifika behov i det lokala samhället som biblioteket därmed stöttar.

Vad svenska folkbibliotek skulle kunna låna ut mer än böcker, skivor och filmer är en fråga som skulle behöva diskuteras på lokal nivå, men visst finns där potential menar Jonas Söderholm. Biblioteket ska vara en del i att stödja utvecklingen i det lokala samhället.

– Jag menar inte att allt ska lånas ut. Man får se till behoven i just det samhälle där biblioteket verkar.

För mer information:
Jonas Söderholm, Tfn: 0709-459 860, E-post: jonas.soderholm@hb.se

2012 fyller Bibliotekshögskolan 40 år. Detta kommer att uppmärksammas på flera sätt under året, bland annat med en stor fest med 70-talstema i oktober. Läs mer på vår jubileumsblogg.