IT-teknikern Sara har systemansvaret i sina händer

Varför valde du att läsa till IT-tekniker?

-Jag tycker om att sitta vid datorn. Internet och teknologin fascinerar mig.

Varför valde du att läsa på Högskolan i Borås?

-Den utbildningen jag ville gå finns här och det passar mig alldeles perfekt.

Vad hade du för tankar om utbildningen innan du började plugga?

-Jag kände att den skulle passa mig väldigt väl. Jag var såklart inställd på att det skulle bli tufft att sätta sig vid skolbänken igen efter att ha jobbat i många år, men jag var mer än redo att utmanas.

Ni var inte så många tjejer…

-Jag kom från ett väldigt kvinnodominerat yrke, säljare i en kosmetikaffär, och jag ville därifrån, så för mig var det en av fördelarna med utbildningen.

Vad tycker du så här i efterhand om utbildningen?

-Utbildningen var mycket bra, synd dock att den bara är två år lång. Den kunde gott ha varit treårig. Min kull var den första på programmet och det kunde man ibland känna av, alla var lite gröna då, även lärarna. Men jag tyckte väldigt mycket om blandningen av kurser där hälften var teknikkurser och hälften var teorikurser. Lärarna var bra och entusiastiska. Det kändes som att man var på samma plan och fick mycket större respekt än jämfört på gymnasiet.

Några favoritkurser?

- Datorarkitektur och Supportkunskap.

Tycker du att utbildningen motsvarar de förväntningar arbetsmarknaden har på en IT-tekniker?

- Om du har goda förkunskaper, ja, men om man är helt oerfaren så gör den kanske inte det fullt ut med bara två studieår, inte vad det gäller de tekniska momenten i alla fall, men den ger absolut grundläggande kunskaper. Om du har koll på teorin och har god social kompetens, dvs. är service minded så gör den absolut det.

Var jobbar du idag och med vad?

- Jag är systemansvarig på Gina Tricot AB, på huvudkontoret i Borås. Jag gjorde min studiepraktik här via en leverantör till dem, dessutom hade jag jul- och sommarjobb på IT-avdelningen under utbildningstiden.

Känns utbildningen relevant för det jobbet du gör idag?

-Absolut. Jag fick grundläggande teknisk förståelse, vilket är mycket viktigt i mitt jobb, även om jobbet i sig inte är särskilt tekniskt. Jag behöver förståelsen för att kunna göra ett bra jobb. Jag jobbar i system och supportar dem, driver utveckling och ser till att vara länken mellan användare och systemleverantörerna. Jag ser till att allt rullar och fungerar så bra och effektivt som möjligt.

Hur länge har du jobbat där?

- I ett år. Jag började här direkt efter examen.

Sara Johansson

Ålder: 30
Kommer från: Borås
Examen: Högskoleexamen – IT-tekniker, 2011
Har tidigare läst: Samhäll/Ekonomi på Sven-Eriksonsgymnasiet i Borås
Har tidigare gjort: jobbat som säljare i kosmetikbutik i nio år.
Borås som studentstad: Jag tror säkert att den är toppen, fast det är lite svårt för mig att säga eftersom jag är född här. Lagom stor stad att ta till sig med mycket studentaktiviteter om man väljer att engagera sig.
Tips till nya studenter: Var kommunikativ och läs mer om allt än du måste för att klara tentorna, håll dig uppdaterad med ditt ämne. När du är klar med studierna behöver ha god koll både bakåt och framåt i tiden.