60 000 m² framtid

Bildspel. Klicka på pilarna längst ner till höger för att se på helskärm.

På Konstsilkes gamla fabriksområde växer en ny stadsdel med fokus på kreativa näringar, textil och kultur fram. Hösten 2013 startar Textilhögskolan sin verksamhet på området och till dess ska de första 94 av 160 nya studentlägenheter vara klara för inflytt. Bland de andra hyresgästerna i Simonsland finns Modeinkubatorn, Textilmuseet och Almåsgymnasiet. Efter noggrann sanering är bygget nu i full gång och Funktionen för kommunikation fick hälsa på i den gamla textilfabriken som ska bli Borås nya mötesplats vid Viskan.