Guldlänken 2012 till Trafiklab

Trafiklab är en del av vad forskningsprojektet ”Innovation för hållbart vardagsresande” har omfattat och där Högskolan i Borås är en av de deltagande parterna. Syftet med Trafiklab är att öka det kollektiva resandet bland annat genom att möjliggöra utvecklandet av bättre resetjänster.

Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Priset omfattar bland annat ett spridningsstöd värt 100 000 kronor.

– Trafiklab är en tjänst som hjälper tredjepartsutvecklare att i sin tur bygga system för slutanvändare. De övriga tre finalisterna var tjänster gjorda direkt för slutanvändare, vilket gjorde det extra roligt att vi faktiskt vann.

Juryns motivering löd: ”För att ha tagit rollen som förebild och visat hur en viktig samhällssektor kan använda öppen innovation och öppen data för förnyelse och för att skapa ny energi i verksamhetsutvecklingen, utses Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012!”.

Fakta

Guldlänken arrangeras av VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, E-delegationen samt Offentliga Rummet. Priset delades ut under konferensen ”Offentliga Rummet”.

För mer information