Hög kvalitet på högskolans utbildningar i informatik

Allt som allt finns 25 utbildningar i informatik vid femton lärosäten i landet. Tre utbildningar får mycket hög kvalitet, 20 utbildningar hög kvalitet och två utbildningar bristande kvalitet skriver Högskoleverket i sitt pressmeddelande onsdag 13 juni.

Högskolverket utvärderar under perioden 2011 – 2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats.