Högtryck på Ingenjörshögskolans examensdag

Det blev ett tight schema för många av studenterna i avgångsklasserna på Ingenjörskolan under fredagen den 1 juni. Slutredovisningar av examensarbeten på löpande band under dagen följt av examenshögtid på kvällen.

Att examenshögtiden på Institutionen Ingenjörshögskolan uppskattas märktes då det i år behövdes två stora salar med videolänk emellan för att rymma alla studenter och gäster. Inte mindre än 135 nya högskoleingenjörer och högskoletekniker tar nu steget in på arbetsmarknaden.

Studenterna lyckönskades och hyllades traditionsenligt med körsång och tal. Välgångsord gavs av prefekten Hans Björk, rektor Björn Brorström, institutionsstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson, och studentkåren.

-Att satsa på en ingenjörsutbildning är ett klokt vägväl. Behovet av ingenjörer och tekniker är stort. Framtiden, planeten och jobben blir er och vår utmaning, betonade Hans Björk.

-Ni har gjort en stor satsning när ni satsat på en högre utbildning. Ni har visat på stor förmåga inom viktiga områden. Ni har verktygen för de stora frågor som väntar, menade rektor Björn Brorström.

Ulrik Nilsson kåserade om ingenjören som en schablon som tål att skrattas åt och tog exempel ur filmvärlden, men beskrev också ingenjören som en människa som har studerat metoder, ingenjören som bryggan emellan vetenskap och teknik. Han betonade att ingenjörer är viktiga både för att lyfta fram innovationer, förvalta kunskap och för att lyfta fram mänskliga värden.

Stipendier

Evry One Borås AB:
Fredrik Norén Johansson
, utvecklingsingenjör – elektronik och data, 10 000 kronor.
Motivering: Fredrik har under den treåriga högskoleingenjörsutbildningen på Utvecklingsingenjörs-programmet utvecklats mycket positivt och har, under framför allt senare delen av utbildningen, varit en av de drivande i klassen. Han har presterat alldeles utmärkt i tillämpade ämnen och är mycket duktig i alla praktiska moment. Under flera år har Fredrik också handlett laborationer i ett antal kurser på elektro- och på IT-teknikerutbildningen. Han har alltid visat stort engagemang och kunnighet. Fredrik är nu i slutskedet av sin utbildning och håller på med sitt examensarbete. Han är på väg att bli en duktig ingenjör.

Waste Recovery – aktörssamverkan i Borås för bästa examensarbete inom området resursåtervinning:
Malin Bengtsson och Josefine Karlsson, kemiingenjör – tillämpad bioteknik, 2000 kronor.
Titel på examensarbetet: Lipidextraktion ur animalisk vävnad - Utveckling och validering av BUME-metoden.
Motivering:  För ett väl genomfört examensarbete som innefattar utveckling av en ny analysmetod för bestämning av lipider i vävnad. Arbetet har utförts metodiskt och på ett väl genomarbetat sätt. Den nya analysmetoden reducerar kemikaliekostnaderna samt minskar påverkan på miljön och är därmed ett bidrag till ett hållbarare samhälle.

Jenny Rignell och Johanna Samuelsson, energiingenjör, 2000 kronor.
Titel på examensarbete:  The Potential of Waste to Energy - based on incineration, Blumenau, Brazil.
Motivering:  Jenny och Johanna har själva formulerat och avgränsat problemet. De har också tillämpat sina kunskaper från utbildningen och löst uppgiften på föredömligt sätt.

Forskningsstiftelsen för eLogistik och Demand Chain Management för bästa examensarbete inom området logistik:
Hanna Blixt och Johanna Eriksson, industriell ekonomi – logistikingenjör, 5000 kronor
Titel på examensarbetet: Kartläggning, Analys och Design av ett produktutvecklingsprojekt.
Motivering: Examensarbetet visar på vikten att göra rätt från början och att även kreativa processer behöver styrning. Arbetet har intressanta kopplingar till forskningsområdet: Demand Chain Management.

Byggnadstekniska föreningen för bästa examensarbete:
Malin Johansson och Linnea Gustafsson
, Byggingenjör, 2000 kronor vardera.
Titel på examensarbetet: Fällbar boendemodul med en enkel och snabb montering.

Gunnar Ivarson stipendium:
Motivering: Med entusiasm och framåtanda har studenterna uppnått mycket goda studieresultat. Resultaten visar på en fördjupad förståelse inom området byggteknik i sann ”Vetenskap för profession”-anda.
David Vagiström, byggingenjör, 10 000 kronor
Viktor Sjögren, byggingenjör, 10 000 kronor
Johan Harvigsson, byggingenjör, 10 000 kronor
Kaj Svensson, högskoletekniker i byggteknik – produktion, 10 000 kronor
Elnaz Yahaghi, högskoletekniker i byggteknik – produktion, 10 000 kronor
Maria Lindqvist, industriell ekonomi – affärsingenjör med inriktning byggteknik, 10 000 kronor
Danijela Ilic, industriell ekonomi – affärsingenjör med inriktning byggteknik, 10 000 kronor

Institutionen Ingenjörshögskolan - pris för bästa studieprestation

Samuel Flärdh, Byggingenjör
Johanna Samuelsson,
Energiingenjör
Ida Jonsson,
Kemiingenjör – tillämpad bioteknik
Carwan Rasoal, Maskiningenjör - produktutveckling
Rebecca Hultman,
Utvecklingsingenjör – elektronik och data
Rongquian Cao,
Industriell ekonomi – affärsingenjör – inriktning maskinteknik
John Glommen Andersson,
Industriell ekonomi – affärsingenjör – inriktning byggteknik
Emma Lager,
Industriell ekonomi  – arbetsorganisation och ledarskap
Xiaojing Xiu,
Industriell ekonomi  – logistikingenjör
Cecilia Karlsson
, Industriell ekonomi – internationell affärsingenjör
Jonas Söder
, Högskoletekniker i byggteknik – produktion
Michael Rickert
, IT-tekniker
Vanora Wood, högskoletekniker i energi- och processteknik, Campus Varberg (delades ut vid avslutning på Campus Varberg tidagen 29 maj)

Diplom och pris för bästa posterpresentation av examensarbete

Malin Johansson och Linnea Gustafsson, byggingenjör