Konsulsbesök från Latinamerika om resursåtervinning i Borås

Kanslirådet Lisette Lindahl, näringslivsfrämjare på Utrikesdepartementet ledde delegationen på närmare 30 gäster.
-Jag var i Borås och på högskolan för närmare ett år sedan tillsammans med de svenska ambassadörerna i Argentina, Colombia och Brasilien. Dessa tog initiativ hos exportrådet till att göra en roadshow för att informera företag som kan våga och vilja satsa i deras länder. Den gången visades ett oerhört intresse från SP och högskolan för dessa frågor. Därför föll det sig väl att göra ännu ett besök här.

UD bjuder in honorärskonsuler som jobbar för Sverige och staten utan ersättning till ett besök i Sverige som tack för deras insatser .
-Vi vill gärna från Utrikesdepartementets sida att våra konsuler ska jobba med export och importfrågor och ett sätt att är att visa dem vad Sverige har som är användbart i deras länder, förklarar Lisette Lindahl.
-Våra konsuler är väl placerade i sina samhällen i dessa länder och de är jätteintresserade och fokuserade.

Biogasreaktor fascinerade

Under presentationen på Högskolan i Borås deltog Fredrik Johansson, affärsutvecklare på FOV i Borås. FOV samarbetar med Högskolan i Borås kring ett forskningsprojekt med att ta fram en textil biogasreaktor för hushållsbehov, något som fascinerade besökarna väldigt mycket. När kan biogasreaktorn komma ut på marknaden, var en fråga som ställdes. Svaret var att den redan kan komma ut. Fredrik Johansson berättade hur en marknad kan öppna sig i deras länder och ge sysselsättning via produktionsentreprenörer och säljkår. Han jämförde också med de mikrolån som tillämpas ibland annat Indien där småföretag bildas med små medel.

På årets roadshow till Sverige deltog honorärskonsuler och ambassadörer från Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru, Venezuela.

Gruppen besökte även SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, miljöanläggningen Sobacken och förbränningsanläggningen på Ryaverken. På Högskolan i Borås fick de information om samarbetsmodellen som Waste Recovery – international partnership står för, där kommun, forskningsinstitut, lärosäte och näringsliv samarbetar i resursåtervinningsfrågor kring avfallshantering.

 

Läs mer om Waste Recovery – international partnership
Läs mer om forskningen kring resursåtervinning