Många internationella utbyten på Institutionen för pedagogik


 

På bilden är utbytesstudenter från kursen School and Community och gästlärare från Brasilien
Stående från vänster:
Diana Kim, Elza Guliyeva, Shinara Dauletbayeva, Paula Castro, Robin Drijver
Sittande från vänster: Francisco Canella, Geovana Lunardi, Agneta Welin Mod och Marcos Novaes.
Saknas på bilden gör Farangis Fayzulloeva och Patricia Medrano.

Terminen närmar sig sitt slut och det gör även en spännande tid av utbyten på Institutionen för pedagogik. Geovana Mendes och Francisco Canella från Santa Catarina University, Florianópolis i södra Brasilien, är på ett tre veckor långt besök på högskolan. Bland annat har de undervisat i kursen School and Community. Tidigare i detta utbyte, som sker genom Linnaeus-Palme, har Ann-Sofie Malm och Kristina Bartley i sin tur varit i Brasilien och undervisat i tre veckor.

– Utbytet handlar om utbildningssystem, skola och samhälle i våra respektive länder, berättar Francisco Canella.

Gästerna från Brasilien bland annat besökt Fjärdingskolan, ett besök som gjorde intryck. Specialundervisning, diversitet och inkludering är något båda gästlärarna fokuserar på.

– Vi ser intressanta skillnader mellan våra respektive skolsystem, våra skolor, universitet och våra kulturer. Vi upptäcker, samarbetar och försöker förstå, säger Geovana Mendes.

– Vi lär oss saker av varandra, inte för att nödvändigtvis göra lika, men för att inspireras, säger Francisco Canella. Från Borås tar vi med oss värmen och glädjen vi mötts av. Här finns ett lugn, en respekt och en syn på medborgarskap som gjort intryck.

Flera studenter har deltagit i det projekt som nu avslutas, bland annat utbytesstudenter från Brasilien, Kazakstan, Tajikistan, Nederländerna och Spanien.

Samtidigt har Högskolan i Borås de två senaste veckorna varit värd för ett treårigt Erasmusprojekt mellan Borås, Lissabon och Bologna – Building the Educational City. Förskollärarstudenter från de tre städerna lär sig och utforskar om hur stadsmiljön kan användas som pedagogisk resurs.

Exempel på andra samarbeten och utbyten som skett eller fortsatt under denna termin är Agneta Welin Mod, Ylva Odenbring och Kerstin Kolbacks besök i Kenya. Genom TOSCA har fyra studenter från Kazakstan och Tajikistan varit på högskolan i ett år. Lillemor Adriansson och Anna Carin Jonsson har varit i Indonesien, University of Gadja Mada. Två psykologistudenter därifrån och två från Borås har varit på utbyte på respektive lärosäte hela terminen. Studenter från Institutionen för pedagogik har dessutom varit på utbyte och praktik i Spanien, Turkiet och England. Sammanlagt har 19 studenter från utländska lärosäten besökt institutionen för längre studier denna termin. 20 studenter från Italien och Portugal deltar också i det intensiva Erasmusutbytet om pedagogik i stadsmiljö.