Material som bygger ben ställs ut i Stockholm

Sammanlagt handlar det om tre material som kommer visas under utställningen på Lilevalchs. Det första är framtaget i ett forskningsprojekt, där Lena Berglin tillsammans professor Mikael Skrifvars, doktoranden Behnaz Baghei och forskaren Dan Åkesson vid Institutionen Ingenjörshögskolan framställer förnyelsebara och miljövänliga biokompositer.  
– Vi tvinnar samman hampa och PLA, som är en mjölksyrebaserad plast, till ett hybridgarn. Sedan vävs det i många lager för att bli ett starkt material lämpligt för kompositer, säger Lena Berglin.

Kompositer består i dag t.ex. av kol- eller glasfibrer och är ett konstruktionsmaterial som används i t.ex. idrottsredskap,bilkomponenter, möbler m.m.

 Det andra materialet som ställs ut är också ett resultat av ett forskningssamarbete mellan Textilhögskolan och Institutionen Ingenjörshögskolan. Projektet heter ”Tissue Engineering” och enkelt förklarat handlar det om att använda textil som tillväxtunderlag för celler som ska växa.
– Vi jobbar med benimplantat där en kompositfiber av PLA och en komponent som främjar celltillväxt används. Materialet vävs sedan tredimensionellt för att bli starkt och poröst, förklarar Lena Berglin som arbetar med forskarna Mikael Skrifvars, Maria Persson och Sung-Woo Cho i projektet.

Just nu pågår tester på den medicinska fakulteten vid Uleåborgs universitet i Finland där doktoranden Maria Persson undersöker celltillväxten i det framtagna materialet. 


Till vänster syns visar de förnyelsebara biokompositerna. Bilden till höger visar materialet som främjar celltillväxt och som ska användas som benimplantat. 

Läkande färg

Tredje materialet består av PLA som är färgat med en färg som utvinns ur växten vejde. Tillsammans med textilkonstnären Jeanette Schäring undersöker de olika användningsområden eftersom växten även har läkande egenskaper.
– Det är en kinesisk medicinalväxt från början och vi vill se hur dess läkande effekt kan användas. Det är särskilt intressant ut miljöaspekt eftersom både färgen och materialet är biologiska material, säger Lena Berglin.  


PLA färgat med veide

Fakta

Utställningen pågår mellan 6 juni – 2 september på Liljenvalchs. Mer info om utställningen