Textil- och modekluster i Västra Götaland lanseras under Almedalsveckan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textildesignstudenten Linne Nilssons PROJECT 1609 kommer att visas upp under Almedalsveckan som ett exempel på den fusion mellan textil och metall som går att uppnå i Textilhögskolans unika maskinpark.

Hösten 2013 börjar inflyttningen i den nya stadsdel som växer fram i centrala Borås. I Konstsilkes forna fabrikslokaler kommer bland andra Textilhögskolan att utgöra navet i det västsvenska textila klustret.

– ”Cluster 7” Textile and Fashion Center visar vilken styrka vi har inom det textila området och att Borås är nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig som region. Det finns en stor potential i alla delar; inspirerande och ledande modedesign, nya affärsmodeller för textil- och modeföretag samt avancerad materialvetenskap och materialutveckling, säger rektor Björn Brorström.

Vid två frukostseminarier som arrangeras av Borås Stad, Marketplace Borås och BoråsBorås AB kommer uppkomsten och innebörden av det textila klustret att presenteras och diskuteras. 

Under hela veckan kommer även forskningscentrat Smart Textiles vid Högskolan i Borås att finnas på plats i Visby. På Donners Plats visar man tillsammans med det finländska stålbolaget Ruukki/Rautaruukki Oyj upp ett material som stickats med metallgarn i Textilhögskolans unika maskinpark.

Frukostseminarier

När? Tisdag 3 juli och fredag 6 juli kl. 08:30 (frukost) 9:00 - 10:00 (presentation och diskussion)
Var? GRASPRAW, Norra Kyrkogatan 3 vid Helge Ands ruin mitt emot Medeltidshotellet

Läs mer om:
Textile and Fashion Center - the hub of cluster 7
Smart Textiles
Pressmeddelande från BoråsBorås AB

 

För mer information:

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, tfn: 070-945 34 70
Helena Alçenius, VD BoråsBorås, tfn: 033-35 82 81, 070-541 54 44
Anders Glemfelt, näringslivschef Borås Stad, tfn: 033-35 70 53, 070-526 31 37