Tidskriften Paideia om kampen för lärarprofessionen

Förr var läraren en auktoritet i samhället, idag kämpar pedagogerna för att återfå sin auktoritet. I debatten hävdas att skolan och skolans personal inte håller tillräckligt hög kvalitet. Samtidigt sker förändringar. Lärare verkar kunna få en ny, professionell auktoritet som ”undervisningsexperter”. 

I flera nordiska länder reformeras lärarutbildningarna och de pedagogiska institutionerna arbetar på nya sätt. Det tredje numret av Paideia - profesjonell pedagogisk praksis, där Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås är en av redaktörera, ställer frågan: Vad betyder det att vara ”lärare” eller ”pedagog”?

I numrets fyra artiklar behandlas följande frågor:

- Vad betyder det att vara en professionell lärare, och vilka inre hinder finns för en professionalisering?
- Vilka färdigheter behövde man i ett historiskt perspektiv?
- Vad behöver man lära för att bli lärare?
- Vad är sambanden mellan vår tids pedagogiska praxis och yrkets professionshistoria?

Om du vill beställa Paideia kan du göra det hos Dafolo förlag. Du kan läsa mer om Paideia på tidningens egna sida, och du kan också läsa innehållsförteckingen och förordet.