"Var inte oroliga, ni kan flyga"

Universitetsadjunkt Lennart Boman hade återigen fått äran att hålla festtalet.

—Ni har säkert fjärilar i magen en dag som denna. Men var inte oroliga. Ni kan flyga. Vi har övat i tre år, inledde han.

Han uppmanade studenterna att både repetera gammal kunskap och söka ny genom att ha ett öppet och nyfiket sinne.

—Sälj inte av kurslitteraturen, sa han. Läs den igen! Några sidor nu som då. Jag rekommenderar särskilt Medicinboken.

Den 600-sidiga boken passar lika bra på nattduksborden som på resan, sade han till studenternas förtjusning.

Men Bomans tal hade även en allvarligare underton.

—Det är nu det börjar. Du har nu rätt att få din sjuksköterskelegitimation. Tänk på att den är personlig och kan återkallas. Var inte rädd för att visa dig okunnig, var inte rädd för att fråga när du inte vet.

Han avslutade med att tacka studenterna för att han hade fått följa dem under de tre åren.

—Tack ska ni ha, ni är drivfjädern i mitt arbete.

Studenttalet hölls av Ulrik Malmberg som presenterades av klasskamraten Rijad Sabanovic med följande ord: ”Han har cyklat genom Europa, aldrig missat en tenta och han är den smartaste jag vet”.

Ulrik Malmberg hade talet nedskrivet i stolpar till hjälp när han gjorde sin humoristiska odyssé genom tre studieåren.

—Go vänner, vad fort det gick, sa han. Vi som satt i sal C203, med känslorna lika som i dag. Alla var vi där för att testa något nytt.  

Till publikens - och särskilt klasskamraternas munterhet - demonstrerade han bland annat vid ett par tillfällen konsten att vika en tvättlapp på det av institutionen stipulerade enda rätta sättet.

En utmaning under studieåren hade varit att se hur vårdvetenskapen dockade in i den medicinska dito och i den kliniska verkligheten, menade han.

—För att nå målet och bli sjuksköterskor har vi alla betalat ett pris i form vilja, tid prestation, sa han.

SÄS vårdstudiestipendium har delats ut sedan 2002. Denna gång var det Teija Fredenlund och Patrice Anderberg som förärade Alex Johansson och Carl Magnusson stipendiet. De två studenterna var klara sjuksköterskor från VHB i januari. Titeln på deras uppsats är: Patientnärmre vård. En studie av sjuksköterskors patientnära arbete.

Motiveringen till den vinnande uppsatsen var: ”Den uppsats som har vunnit årets SÄS-stipendium berör ett ämne som är aktuellt för sjuksköterskans vardagliga arbete. Uppsatsen har en god vårdvetenskaplig förankring med väl utförd och förklarad metod. Metodvalet har resulterat i en uppsats som speglar sjuksköterskans patientnära arbete med de möjligheter och begränsningar som finns. Uppsatsen bidrar till flera intressanta iakttagelser och ger förslag på kliniska implikationer.”  
Fem tusen kronor, diplom och blommor var belöningen.

Studenten Jesper Hallberg stod för det musikaliska inslaget. Han framförde Kents finstämda Utan dina andetag och Loreens Euphoria till eget gitarrackompanjemang.

Broschutdelning och avslutningstal hör till en sjuksköterskeavslutning. Så även denna gång. Prefekt Lotta Dalheim Englund och studierektor Ingela Rydström höll gemensamt i avslutningstalet.

De talade bland annat om sjuksköterskans möjlighet, ja, rent av gåva, att få hjälpa olika människor i svåra situationer.

—Ni ska vara rebelliska och kämpa för de svaga. Som sjuksköterskor har ni en positiv makt, sa de.

Lotta Dalheim Englund och Ingela Rydström sa att de gärna ser sjuksköterskestudenterna på VHB igen.

-Vi är så stolta över att ni valt att studera i Borås och vi önskar er varmt välkomna tillbaka så småningom till våra specialistutbildningar, avslutade de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 frågor till 4 sjuksköterskor

  1. Hur kom det sig att du valde Borås som studieort?
  2. Är du nöjd med din utbildning?
  3. Hur upplevde du kursen Slutexaminationer?
  4. Vad var det bästa med utbildningen?
  5. Har du ett jobb på gång?
  6. Vad har du för framtidsplaner?

 


Amanda Schwalbe Nyberg

 

 

 

1. Borås var självklart för mig, det fanns inga alternativ. Dessutom hade jag hört att det var en bra skola.

2. Absolut! Jag är jättenöjd. Jag har lärt mig något nytt varje dag.

3. Det var lite nervöst i början. Men det gick jättebra! Nu fick man se det man lärt sig med andra ögon, lägga ihop teori och praktik.

4. Hela utbildningen har varit kanon och bäst tyckte att kursen i mikrobiologi var. Det är väldigt viktigt med hygien och jag gillade det här med mikroorganismer o.s.v.

5. Jag har fått ett vikariat på Lungavdelningen E41 över sommaren. Jag har jobbat som undersköterska där tidigare.

6. Jag vill läsa till distriktssköterska. Helst ville jag jobba inom hemsjukvården så småningom.

Jesper Arctaedius

 

1. Därför att jag bor här.

2. Nej. C-uppsatsen borde tidigareläggas. Orsak: Man kan få problem när man går ut (i arbetslivet, red. anm) om man inte hinner göra klart den innan introduktionen.

3. Jättebra!

4. Lennart Bomans kurser var de bästa.

5. Inte just nu.

6. Flytta utomlands, till Australien. Jag har jobbat som undersköterska där tidigare.
Jennifer Schnellbacher

1. Jag bor här och är härifrån.

2. Jättenöjd!

3. Jättebra. Jag kände mig redo att gå ut i verkligheten.

4. Det har varit bra, men det finns ju alltid sådant som kan förbättras. Vissa kurser och viss undervisning, till exempel.

5. Jag ska vara på E71 Hematologen. Jag är undersköterska i botten.

6. Jag planerar att bli ambulanssköterska så småningom.

Rijad Sabanovic

 

1. Mest för att jag är uppvuxen här. Jag sökte till Göteborg också.

2. Ja, det tycker jag. Men jag skulle gärna ha läst mer medicin.

3. Vissa frågor i tentan var lite irrelevanta, tycker jag. Det skulle ha varit mer fallexempel.

4. Att det varit så mycket praktik och kontakt med arbetslivet.

5. Jag ska jobba på KAVA över sommaren.

6. Ambulans, blir det i så fall.