250 000 från Vinnova till satsningar i Brasilien

Redan förra året finansierade Vinnova insatser inom Waste Recovery i Brasilien. Samarbetet går nu in nästa fas med målet att leda till konkreta projekt t.ex. erbjuda internationella utbildningar kring hållbar avfallshantering till teknisk personal i städerna Blumenau, Fortaleza och Macaé. Man vill också arbeta för att knyta svenska företag till brasilianska företag och kommuner och skapa Waste Recovery-nätverk i Blumenau-regionen. Man siktar också in sig på att utveckla samarbetsprojekt i Natal, Blumenau och Recife.