Äldreforskning i framkant när ministern besökte Borås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonen inleddes med en dialog kring framtidens äldreomsorg där institutionen och FoU-enheten FoU Sjuhärad – Välfärd presenterade en rad av de aktuella forskningssatsningar inom äldreområdet som pågår just nu. Några exempel på projekt som presenterades var Hemtjänst 3.0, Vård på rätt vårdnivå samt LÄR-UT, TryggVe och Sista Socialisationen.

Den 18 maj besökte ministern äldreboendet Ekekullen i Sandhult och just projektet LÄR-UT.

- Jag måste säga att jag blev väldigt imponerad både av hur de beskrev sin verksamhet i Sandhult med entusiasm men även berättelserna av vad LÄR-UT-projektet fått för betydelse i praktiken. Forskningens uppgift är ju att förse verksamheterna med kunskap som är direkt omsättbar i praktiken och det visade LÄR-UT-projektet väldigt tydligt på, berättade ministern och fortsatte:

- Det är spännande att vara här, jag vet att ni är en högskola som ligger i framkanten inom äldreforskning sedan länge. Redan när jag var här för flera år sedan och ni visade ACTION-projektet så är det bara en liten sak som visar på att ni har en öppenhet mot att sammanföra teknik med äldreområdet. Jag tror att det är en nödvändighet att våga förena etikforskning med den samhällsorienterade forskningen och teknik. Jag tror att vi har många framtidslösningar som ligger i det spänningsfältet; att man vågar ha alla de här perspektiven med sig in i forskningen och det har ni, menade Maria Larsson.

Ministern bjöds in med anledning av avslutningen på första omgången av den nationella uppdragsutbildningen "Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldre", en utbildningsinsats som pågår under 2012-2013 och som startades på initiativ av ministern själv.

70 kursdeltagare från hela Västra Götaland och Halland har gått 7,5 poängsutbildningen under våren i Borås. Ministern höll ett kort anförande för kursdeltagarna om vikten av att arbeta med värdegrundsarbete inom äldreomsorgen och fick i gengäld med sig kursdeltagarnas reflektioner kring studierna och hur de kommer att kunna använda kunskaperna i sina respektive verksamheter.

Fotnot:

"LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre" är ett projekt inom området läkemedelshantering i Borås Stad som finansieras av statliga stimulansmedel. Läs mer.

ACTION-projektet. Läs mer.