Äldreforskning i framkant när ministern besökte Borås

Morgonen inleddes med en dialog kring framtidens äldreomsorg där institutionen och FoU Sjuhärad Välfärd presenterade aktuell forskning inom äldreområdet.

Maria Larsson kommentera även sitt besök vid äldreboendet Ekekullen i Sandhult med anledning av det uppmärksammade projektet "LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre", ett besök som imponerat och gjort starkt intryck på minstern.

 

Läs hela artikeln om besöket på webbplatsen för Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)