Återvinning av kläder i alla skick mål för stort nätverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kläder som folk inte längre vill ha kan oftast återanvändas av andra eller återvinnas genom att materialet används till t.ex. ljudisolering i bilar, stoppning i madrasser, trasor eller för att tillverka nya kläder. Men i Sverige finns det idag inget upparbetat system för återvinning, förklarar Nicklas Salomonson, lektor i företagsekonomi på institutionen Handels- och IT-högskolan på Högskolan i Borås som tillsammans med Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, leder nätverket.

Hjälporganisationer som samlar in kläder finns redan. Dessa säljer en del på second hand eller skänker det vidare till fattiga länder. Mycket slitna och smutsiga kläder hamnar dock oftast bland hushållsavfallet och eldas upp. Resursslöseri tycker deltagarna i nätverket. Frågan är dock hur man får tillstånd t.ex. system för återvinning av all slags textil i vilket skick det än är.
- Att kläder slängs är ett stort problem och det behövs fungerande lösningar som inkluderar olika aktörers perspektiv. Nätverkets representanter bidrar alla till att försöka lösa denna problematik, säger Nicklas Salomonson.

Vill dra sitt strå till stacken

Pernilla De Filippo, ansvarig miljösamordnare och ansvarig för CSR på GK:S i Ullared tycker att nätverket är bra.
- Vi vill dra vårt strå till stacken eftersom vi sätter ut stora mängder textil på marknaden. Vi vill vara med och förbättra i ledet efter förbrukningen. Inom nätverket kan vi samverka för att hitta olika lösningar. Här handlar det också om att försöka samverka över konkurrensgränserna mellan våra olika verksamheter. Detta här är ju ett gemensamt problem för oss alla.

Klaus Rosinski utvecklingschef på hjälporganisationen Human Bridge, säger att det för deras del, liksom för allas egentligen, handlar om att få ekonomi i att samla in gamla kläder.
- Vår organisation samlar idag in sjukvårdsmateriel till länder i behov av detta men även kläder. Kläderna säljer vi vidare till olika köpare beroende på kvalitet. Det är genom klädinsamlingen vi finansierar vår verksamhet med sjukvårdsmateriel.

Kläderna söker sig till efterfrågan

Klaus Rosinski förklarar att det finns en efterfrågan på i princip alla kläder, vilket skick de än är i. Bättre kvalitet säljs på second hand här hemma. En del kläder hamnar i Mellaneuropa och de mest slitna skänks till Afrika där de har ett värde på second hand-marknaden.

Det finns även företag, framförallt nere i Europa, som specialiserat sig på att separera olika material i textilier för nyförädling, t.ex. ren bomull, nylon, viskos och polyester. Detta är dock ingen stor verksamhet i Sverige.

- Nätverket är en utmärkt möjlighet för oss att komma i kontakt med andra företag och organisationer på bred front. Vi vill vara med för att kunna påverka riktningen på de diskussioner som förs här, säger han.

Söker samverkansmodeller

Nätverket för hållbar återanvändning och återvinning av kläder bildades 2011 och träffades första gången på Gekås i Ullared. Nätverket har initierats inom ramen för en delstudie i ett större forskningsprojekt om återanvändning och återvinning. Målet med nätverket är att uppnå konkreta resultat när det gäller hållbar återanvändning och återvinning av kläder. Syftet är att öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall och hur de ser på olika innovativa lösningar.  Nätverket ska ge förslag till samverkansmodeller för att lösa denna problematik. Forskningsprojektet som helhet finansieras av Handelns Utvecklingsråd i samarbete med Formas. Mötena hålls regelbundet vid något av de företag/organisationer som ingår i nätverket. Senaste mötet, det sjätte i ordningen, hölls på Högskolan i Borås den 23 april.

Deltagare i nätverket

Bilden: Annika Ahlberg, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Linus Bergström, Stadsmissionen, Annika Börjesson, DB Schenker AB, Elisabeth Dahlin, Svenska Röda Korset, Pernilla De Filippo, Gekås Ullared,  Jon Nilsson Djerf, Avfall Sverige, Marie Elisabeth Ivarsson, Naturvårdsverket, Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, Karin M Ekström, Högskolan i Borås, Louise Ekström, Sveriges Konsumenter, Lotta Kökeritz, Myrorna, Tanja Flink, Stena Recycling AB, Catherine Nasser, Intersport AB, Eva Ranner, Textilimportörerna, Klaus Rosinski, Human Bridge, Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås, Maria Sandow, Svensk Handel, Hans Skoglund, Borås Energi och Miljö AB, Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, Sara Winroth, AB Lindex, Rebeeca Watkins, Gina Tricot AB, Anna-Karin Wårfors, Gina Tricot AB. 

Läs tidigare nyhet om projektet om återanvändning och återvinning: Hur kan vi minska klädberget?
Läs rapporten "Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder"