Både bra och dåligt vid utvärdering av företagsekonomi

Av de 67 utvärderade utbildningarna i företagsekonomi får nära 40 procent omdömet bristande kvalitet. Bland de som inte anses nå upp till kraven finns både högskolor och universitet. 

– Det är aldrig kul att bli ifrågasatt, men nu får vi chansen att visa på det goda utvecklingsarbete vi har bedrivit de senaste åren. Bedömningen är genomförd på studentuppsatser från 2010 och eftersom vi sysslar med ständiga förbättringar av utbildningarna har mycket hänt sedan dess, säger Mikael Löfström, prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan som inte alls är orolig över beskedet från Högskoleverket (HSV).

– Det är också viktigt att framhålla att det här inte är en bedömning av civilekonomprogrammet som vi vet håller hög kvalitet.

Utvärderingen, menar han, visar att högskolan har kompetens att genomföra utbildning på avancerad nivå. De utbildningar som är bedömda på kandidatnivå är i huvudsak inga rena utbildningar i företagsekonomi, utan är kombinerade med andra ämnen. Utbilningarna är också professionsinriktade.

– Jag tror att bedömningarna från HSV är genomförda utifrån ett allt för traditionellt akademiskt perspektiv.

För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet sker en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar Högskoleverket om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet.

Förbättringsarbete redan igång

Det HSV ger Högskolan i Borås kritik för är till stor del studenternas självständiga arbeten, ett område där högskolan redan innan utvärderingen påbörjat ett förbättringsarbete berättar Mikael Löfström.

– Eftersom vi hela tiden jobbar med att förbättra våra utbildningar ser vi inga problem med att klara av de punkter som Högskoleverkets utvärdering nu tar upp. Vi kan visa upp att vi redan påbörjat förbättringarna, till exempel när det gäller handledning av studenter och studenternas självständiga arbeten.

– Klarar vi att bedriva undervisning på magisternivå borde vi ju klara av att bedriva undervisning på en lägre, kandidatnivå, fortsätter Mikael Löfström.

Flera utbildningar berörs

– Ett antal av högskolans utbildningar berörs av bedömningen. Det handlar om kandidatutbildningar i textilekonomi, event management, dataekonomi, affärsinformatiker och de som studerar en påbyggnadsutbildning i företagsekonomi. Även administratörsprogrammet påverkas.

– Man behöver som student inte oroa sig för att några utbildningar kommer att läggas ner. Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete och siktar på att nå upp till kraven vid uppföljningen våren 2013.

Läs pressmeddelandet från HSV.

Bakgrund:

Mellan åren 2011 och 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Tidigare i vår har utbildningarna i arbetsvetenskap och psykologi på Högskolan i Borås bedömts hålla mycket hög respektive hög kvalitet.

För mer information, kontakta:
Mikael Löfström, prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan 
Tfn: 0732-305 909 E-post: mikael.lofstrom@hb.se