Barn– och äldreministern presenterade nysatsning under anhörigriksdagen i Varberg

Läs hela artikeln på NkAs webbplats
 

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom NkA.