Dokumentation från seminariet ”Vad är egentligen lättläst och tillgängligt?”Professor Monica Reichenberg föreläser i Sparbankssalen vid Högskolan i Borås.

Ett hundratal intresserade hade anmält sig och kom för att lyssna och ställa frågor till föreläsarna. Besökarna kom från ett flertal kommuner, intresseorganisationer och brukarråd, såväl som från Högskolan i Borås och olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Seminariet riktade sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommunicerar med brukare, patienter och medborgare eller arbetar med att ta fram olika typer av informationsmaterial.


Föreläsare var Monica Reichenberg och Jan Terneby 

Eftermiddagen inleddes av Jan Terneby , samordnare för forskning och kunskapsutveckling vid enheten för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen. Han föreläste om tillgänglig information, berättade om regionens riktlinjer, och visade exempel på att samhällsinformation kan vara svår att ta till sig och förstå. Jan Terneby presenterade även resultat från en studie där de har undersökt vad olika grupper upplever som tillgänglig information och om hur de vill bli informerade.

Den andra föreläsaren under seminariet var Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, samt vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Föreläsningen handlade om studier av hur tillgängliga originaltexter, lättlästa texter och klarspråkstexter är. Målgrupper för studierna har varit döva, dyslektiker, personer med läs- och skrivsvårigheter samt normalläsare. Monica Reichenberg berättade också om olika metoder för att mäta läsbarheten. De kan användas som ett stöd för att bedöma hur lätt eller svår en text är att läsa.


Nedan finns dokumentation i form av föreläsarnas presentationer tillgängliga att ladda ner.
Dokumentation från seminariet ”Vad är egentligen lättläst och tillgängligt?”