Eliana Sánchez från Högskolan i Borås fick motta UD-utmärkelsen ”Global Swede”

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utländska studenters betydelse för Sverige. Utmärkelsen är kopplad till Projekt Kosmopolit, som är regeringens satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt.

Eliana Sánchez, student på Högskolan i Borås, var en av 24 studenter som fick motta utmärkelsen. Eliana Sánchez kommer från Colombia och studerar sedan höstterminen 2011 Applied Textile Management på Textilhögskolan.

Nominerad av lärare

Hon nominerades av sin lärare Jonas Larsson med motiveringen att hon "har visat sig mycket kompetent på masterprogrammet i Applied Textile Management. Hon har ett innovativt och öppet sinne och utför både teoretiska och praktiska övningar mycket bra. Eliana arbetar bra i grupp och har hög social kompetens och vi vill gärna att hon representerar vår högskola och Sverige."

– Det var en stor och trevlig överraskning att få den här utmärkelsen. Det är svårt att föreställa sig att just jag skulle bli nominerad och utvald bland så många internationella studenter, säger Eliana Sánchez.

Hon tyckte att ceremonin var välorganiserad och varm, och att handelsminister Ewa Björling var där visade uppriktigheten i intresset från den svenska regeringen att bygga starka relationer med andra länder för att möta förändringarna som globaliseringen för med sig.

Genom diplomeringsceremonin uppmuntras studenterna att medverka i nätverket Global Swede för att i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige som destination och/eller som resurs för svenskt näringsliv på plats i det land där de efter avlutade studier väljer att vara verksamma.

Kommer du att delta i nätverket Global Swede?

– Definitivt. Jag ser det som en mycket bra chans att öka mina jobberfarenheter och utveckla nya band mellan Sverige och Colombia.

Fakta:

Vid ceremonin deltog studenterna, representanter från lärosäten och myndigheter samt ambassadörer från olika länder. Bland talarna fanns handelsminister Ewa Björling, generaldirektör för Svenska Institutet, Annika Rembe och Technology Transfer Manager på KTH Innovation, Donnie S.C Lygonis. De talade om betydelsen av utländska studenter i Sverige och hur de bidrar med unika kunskaper och erfarenheter för utbildning och forskning samt utgör en viktig resurs för Sverige i relationerna med omvärlden.