Företagare är med och utvecklar anhörigstöd

Läs hela pressmeddelandet på NkAs webbplats

 

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom NkA.