Forskning inom Handel och IT på rätt väg – trots avslag på ansökan

– Jag ser det som mycket positivt att Högskoleverket anser att området Handel och IT har stor potential, det betyder att vi är på rätt väg. Dessutom uppmärksammas vår kompetenta forskargrupp, säger rektor Björn Brorström.

Högskoleverkets bedömargrupp menar även att Högskolan i Borås har en stark forskarutbildningsmiljö inom området samt att handledarresurser och kvalitetsarbete är tillfredsställande. Däremot bedömer man att avgränsningen och utformningen av området inte är tillräcklig och att ekonomin inte anses vara tillfredsställande. Björn Brorström ställer sig undrande till kritiken.

– Jag tycker att bedömargruppen och universitetskanslern borde ha större förtroende för oss när det kommer till att fatta rätt ekonomiska beslut och avvägningar. Dessutom undrar jag när ett forskningsområde egentligen är tillräckligt klart avgränsat, särskilt när man i propositionen från regeringen förespråkar nydanande, unika områden. De menar jag per definition är svåravgränsade.

Dags för nya diskussioner

Mikael Löfström, prefekt vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, är positiv till framtiden för forskningsområdet:

– Det är glädjande att Högskoleverket anser att vi har en god forskarutbildningsmiljö, det stärker oss i vårt fortsatta arbete med forskningen inom området Handel och IT.

Högskolan har nu fullföljt sin strategi och ansökt om forskarutbildningsrättigheter inom de sex utvalda områdena. Fyra rättigheter, inom tre områden, har erlagts och nu är det tid för strategiska diskussioner om hur man ska utveckla de tre områden som är kvar: Integrerad vårdutveckling, Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet samt Handel och IT.

Länkar

Högskoleverkets beslut.
Inom kort kommer en längre kommentar om beslutet att finnas på Björn Brorströms blogg.

Fakta

Högskolan i Borås har sedan 2010 fyra examensrättigheter på forskarnivå inom områdena: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning samt för två olika sorters examina inom Textil och mode. Man har tidigare fått avslag inom områdena Integrerad vårdutveckling samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.