Framtidens äldreomsorg i fokus vid ministerbesök

Kursen ”Att leda och förstå utifrån den nationella värdegrunden för äldre” är en uppdragsutbildning som vänder sig till yrkesverksamma, mestadels arbetsledare och enhetschefer, inom äldreomsorgen. Det är första terminen som kursen anordnas på Högskolan i Borås och intresset har varit stort.

– Att Maria Larsson kommer för att titta närmare på den här kursen ser vi som ett bevis på hur viktig den är. Tanken med kursen är att deltagarna ska kunna ta det de lärt sig och använda sig av kunskaperna direkt i sitt dagliga arbete i vården. Kursen visar på ett av de sätt som Institutionen för vårdvetenskap tar ansvar för framtidens äldreomsorg, säger Lotta Englund.

Ministern träffar kursdeltagarna

Under besöket den 24 maj kommer Maria Larsson att diskutera framtidens äldreomsorg tillsammans med representanter från Institutionen för vårdvetenskap, FoU Sjuhärad Välfärd och högskolans rektor Björn Brorström. Barn- och äldreministern kommer även att träffa kursdeltagarna i värdegrundsutbildningen och hålla ett kort anförande om framtidens äldreomsorg.

Läs mer om värdegrundsutbildningen vid Högskolan i Borås.

Pressinbjudan till den 24 maj.

För mer information: 
Eva-Lotta Andersson, ansvarig för uppdragsutbildning, Tfn: 033-435 47 62, Mobil: 0733-959501, E-post: eva-lotta.andersson@hb.se