Hallå där, Anita Pettersson...

Vad gjorde du i Indonesien?

-Jag var där tillsammans med Tobias Richards, professor i energiteknik, på en utvärderingsresa för ett Linnaeus-Palmesamarbete med universitetet ITB, Bandung, ett mycket ansett tekniskt universitet i Indonesien.

Högskolan har ett samarbete med detta universitet sedan några år tillbaka. Hur tycker du att det fungerar?

-Det fungerar bra och vi ska försöka göra det ännu bättre för våra studenter, så att de förutom examensarbeten kan läsa kurser när de är på ITB. Vi planerar även för samarbete med doktorander i framtiden.

Har du varit i Indonesien tidigare?

-Ja, förra våren var jag där som utbyteslärare i tre veckor och undervisade masterstudenter i energiteknik och avfallshantering/förädling.

Vad betyder det för dig att kunna delta i utbytet?

-Det är både spännande och nyttigt att komma ut och se hur universitetsvärlden fungerar i andra länder. Man får ett nytt perspektiv på sin egen tillvaro och samtidigt en inblick i andra kulturer. Studenterna i de länder jag besökt har goda teoretiska kunskaper men begränsad tillgång till labb och analysutrustning.

Har du någon nytta av dina erfarenheter från utbytet i undervisning och forskning härhemma?

-Ja. Eftersom jag undervisar i avfallshantering/förädling här också, så får jag material från andra länder och får se hur avfallsfrågan ser ut där, hur man tänker om framtiden och vilka åtgärder som görs. Detta kan jag ju förmedla till mina studenter och vi göra jämförelser mellan olika länder. I forskningen får jag nya infallsvinklar och idéer.

Rekommenderar du andra lärare att delta i lärarutbyte?

-Ja, det gör jag. Den typen av erfarenheter man skaffar sig på den här typen av utbyten tror jag är jätteviktig när vi möter våra studenter här, både svenska och internationella. Man knyter också kontakter för framtiden.