Hot och möjligheter med sociala medier i politiken

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensen MSM, Mötesplats Sociala Medier, arrangeras nu för tredje gången av Borås Stad och Högskolan i Borås. Den handlar om internet, sociala medier och politik, och vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän, samt högskolans personal. I år är temat Hotbilder och Motbilder.

– De två första konferenserna rörde mest möjligheterna med att skapa medborgardialog via sociala medier, säger Jan Nolin, professor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås, och en av arrangörerna.– Nu går vi ett steg längre och lyfter fram några av de faror som finns, men tar även upp positiva motbilder.

Multinationella företag äger informationen

Sociala medier är bra för att nå ut med information. De ger möjligheter till dialog och gör att man kan hitta kontakter för idéutbyten och problemlösningar. Därför har det blivit ganska självklart för politiker och tjänstemän att möta allmänheten via sociala medier.

– Men man tänker inte alltid på att det är multinationella företag som äger exempelvis Facebook och Google, säger Jan Nolin. Företagen samlar in information om användarna, utan att vi har insyn i hur de sedan använder den informationen. Och information är ju ett kapital.

Han berättar att en persons tidigare Googlesökningar styr vilka träffar den personen får vid nya sökningar, och att det därmed kan bli lättare att nischas in mot eventuella särintressen och extremism. Många företag lever på att sälja vidare information så att annonser kan skräddarsys utifrån vilka sökningar en person gjort och vilka vänner personen har.

Under konferensen kommer olika aspekter av hur den ökande kommunikationen via nätet påverkar politik, offentlig sektor, företag och individer att belysas och diskuteras. En av talarna är Marcin de Kaminski, en av grundarna till Piratbyrån och nu doktorand vid Lunds Universitet. Han ska tala om Nät och extremism – sociala medier som politisk arena.

Andra programpunkter är bland annat ”Bambuser och revolten i Nordafrika” med representant från Bambuser, en svenskutvecklad teknik för att direkt ladda upp videoklipp på webben, ”Sociala medier och medborgerliga rättigheter” samt ”Arbeiderpartiet tar sosiale medier 2 skritt vidare?”

Internationellt uppmärksammad forskning på Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolans postdoc forskare Nasrine Olson tilldelas utmärkelsen ’Highly Commended’ vid utdelandet av The 2011 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Awards i klassen Informationsvetenskap. Utmärkelsen är ett bevis på den höga nivå Bibliotekshögskolans forskning håller internationellt.

I samband med konferensen Mötesplats Sociala Medier den 8 maj hålls en kort presentation av Bibliotekshögskolans internationella forskning med fokus på sociala medier. Då kommer Nasrine Olson att motta sin utmärkelse från Emerald Publishing Group Limited, vars representant Tim Huefner är på plats i Borås.

8 maj kl. 11:30 – 12:00 i sal C430
Välkommen!

Länktips!

Läs hela programmet till MSM 

Missa inte Bibliotekshögskolans populära jubileumsblogg!