Ingenjörsstudenter får stipendiet Byggmästaren 2012

Anna Andersson och Björn Strandberg blev glatt överraskade när de fick veta att de skulle tilldelas ett pris för sitt examensarbete om kundnöjdhet som genomförts i samarbete med RO-gruppen på byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås.
-Jätteroligt och överraskande säger de båda som inte ens visste att deras examensarbete hade nomineras av lärarna på byggingenjörsprogrammet.

Anna Andersson och Björn Strandberg har i sitt examensarbete tagit fram ett verktyg för att mäta kundnöjdhet hos RO-gruppen. Arbetet har bestått av en enkätundersökning kompletterad med uppföljningsintervjuer. Slutsatsen i deras arbete var att man bör använda en projektbaserad enkät som en direkt utvärdering efter ett avslutat byggprojekt. Enkäten används idag hos företaget.
- Det är ju roligt att vårt examensarbete inte bara blev en pappersprodukt, säger Anna Andersson.

Totalt hade 24 bidrag nominerats varav sex tilldelades pris. Medverkande skolor med bidrag var Chalmers Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Göteborg samt Högskolan i Borås. Av dessa gick den högsta prissumman, 20 000 kronor, till ett 30-poänsarbete på Chalmers och ett 15-poängsarbete på Högskolan i Borås. Bedömningen av arbetena har gjorts av branschrepresentanter och representanter för de berörda skolorna.
Priset delades ut vid Göteborgs Byggmästareförenings årsmöte den 18 april 2012.

Anna Andersson blev klar med examen vid årsskiftet. Efter en praktiktermin under ett studieuppehålls på RO-gruppen under vårterminen 2011 och gjorde sin sista termin under hösten. Därefter blev det en anställning på RO-gruppen vid huvudkontoret i Borås. Anna jobbar idag som arbetsledare i produktionen. Björn Strandberg jobbar sedan i februari på MA arkitekter i Borås där han ritar i CAD och är ute på fältet och mäter.