Lärare inspireras i en komplex värld

Josefina och Jenny från Rydsbergsskolan i Lerum var två av dagens deltagare. Till vardags undervisar de bland annat i matematik för elever i årskurs 7-9. Förväntningarna de hade inför dagen var bland annat att bli inspirerade men även få en boost för sig själva och träffa likasinnade. De menar att matematik är grunden till allt.

Under dagen har de bland annat fått lite idéer till undervisningen, men framförallt har inspirationsdagen tagit dem tillbaka till när de själva läste mer avancerad matematik vilket de båda tycker var roligt.

Inspirationsdagen i Borås var en av nio lärardagar som arrangeras i samverkan mellan Kungliga Vetenskapsakademien, Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning med förhoppning att bidra till en höjning av den allmänna kunskapsnivån och inspirera till ett ökat intresse för matematik och naturvetenskap. På Högskolan i Borås var det RuC, Regionalt utvecklingscentrum, som stod som värd för dagen.