Miljoner till högskolan

Totalt är det 92 bidragsmottagare som delar på närmare sex miljoner kronor. Vid Högskolan i Borås är det sex mottagare inom kategorin forskning samt två inom utbildning som delar på pengarna.

– Finansieringen från Sparbanksstiftelsen är viktig för oss. Stiftelsen är och har varit vår främste finansiär och bidragit med närmare 60 miljoner under årens lopp. Vår forskningsverksamhet som idag är tämligen omfattande har kunnat utvecklas mycket tack vare stiftelsens stöd, säger rektor Björn Brorström.

Av de dryga två miljonerna har 800 000 kronor tilldelats Textilhögskolan för att komplettera deras laboratorier med utrustning för forskning och provning på modifierade textila ytor.

Nytt pris inom sociala medier

Ett annat av de bidrag som stiftelsen delat ut till högskolan går till att, tillsammans med Borås Stad, inrätta ett nytt stipendium för insatser inom sociala medier. Det nya stipendiet ska ta sikte på hur sociala medier kan användas i samhällsutvecklingen.

Samtliga mottagare vid Högskolan i Borås:

  • Elektrokinetisk analysator, 800 000 kr
  • Stipendium och jury inom sociala medieplattformar, 120 000 kr
  • Utveckla biogasreaktorer av textilier för hushållsapplikationer, 200 000 kr
  • Databearbetning av arbete med surfplattans betydelse vid afasi, 49 000 kr
  • Optimering av biogasproduktion och utvärdering, 541 000 kr
  • Utrustning för komposittillverkning, 125 000 kr
  • Modevisningar i Stockholm och London av avgångsstudenter Modedesign, 230 000 kr
  • Katalog för examinerade studenter i textildesign, 30 000 kr

 

Bidragen delas ut vid en ceremoni på Åhaga den 23 maj.

Se alla bidragsmottagare på Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.