Sjutton nya professorer installerade vid Högskolan i Borås

– Det är mycket hedrande och glädjande att få hälsa så många professorer välkomna, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, när han hälsar alla, och framförallt de 17 nya professorerna, välkomna.

– Det är viktigt att hålla fast vid och genomföra den här typen av akademiska traditioner. Det är sjätte gången vi installerar professorer vid Högskolan i Borås och aldrig tidigare har de varit så många. Det är ett mycket gott tecken för framtiden och visar att vi bedriver en attraktiv verksamhet. Blivande professorer vill hit och det är en möjlighet för verksamma vid vårt lärosäte att bli befordrade, säger Björn Brorström.

Björn Brorström beskriver i sitt välkomsttal ett högskolelandskap i förändring. Universitet och högskolor möter en situation med minskad studenttillströmning, ungdomar i åldern 19-24 år minskar med 20-25% fram till 2020. Det leder till en ökad konkurrens om studenterna. Lärosäten i Västsverige har också en på flera sätt annan situation än Sockholmsregionens, med lägre forskningsanslag per invånare. Det är något för alla att förhålla sig till.

– Vår situation är att vi har, och uppfattas som, ett framgångsrikt och starkt lärosäte, säger Björn Brorström. Vi vill gå starka ur den här utvecklingen och där spelar våra nya professorer en viktig roll, att utveckla samarbetet med det omgivande samhället, med andra lärosäten och stärka samarbeten inom vår egen högskola. Att bygga en ännu starkare utbildnings- och forskningsmiljö.

– Att installeras som professor visar på en framgångsrik akademisk karriär med resultat som gjort skillnad. Det är också ett tecken på en framgångsrik utbildnings- och handledningsverksamhet. Att bli professor är betydelsefullt både akademiskt och mot det omgivande samhället. Det ger möjligheter att fortsätta den egna forskningen och utveckla vår verksamhet och det förväntar vi oss av de sjutton nya. Men att bli professor innebär framförallt ett ansvar för andra, i min mening. Bygga miljöer, stötta studenter, kollegor, doktorander.

– Förändringens vindar betyder inte problem för oss – det betyder ökade förväntningar. Vi har höga ambitioner, och höga förväntningar på er, avslutar Björn Brorström. Jag är övertygad om att ni infriar dem och mer därtill!

Under förmiddagen har flera av professorerna gett föreläsningar på sina institutioner. Skilda ämnen som automatisk ämnesanalys i sagor, energiutvinning ur skräp, råttor, militär akutsjukvård och innovation och ledarskap för hållbart mode har berörts. Martin Hellström, prorektor på Högskolan i Borås och från och med nu också professor i litteraturvetenskap, talade om de felande hjältarna Parzival och Tristan. I kyrkan reflekterade han över 1700-talsförfattaren Goethe.

– ’Det är för att kunna förundras jag finns här på jorden’ skrev Goethe sent i livet. Det förundrade mig som ung student, men överraskar mig mindre nu när jag är närmare åldern han skrev det i, säger Martin Hellström.

Hellström berättar att Goethe i sena dikter gett uttryck för förvåning över saker som solens uppgång.

– Människan känner världen genom förundran och hopp. Goethes synsätt bör inte förvåna oss i en tid då människan kan ödelägga hela världen, fortsätter Martin Hellström.

Studentkårens ordförande, Klara Jennische avslutar installationen och lyfter förväntningar på de nya professorerna i sitt tal.

– Att bli professor är den främsta befattningen vid en högskola, bra jobbat! Jag hoppas få se er i föreläsningssalarna i höst. Att forskningsanknyta grundutbildningarna är viktigt, särskilt när ambitionen är att bli universitet. Och jag hoppas ni ser er som förebilder och inspirationskällor. Glöm inte oss studenter, ni är välkomna in på en kaffe hos kåren när ni vill!