Skapar afrikanska kontaktnät för framtiden

Resan, som gick till Uganda och Kenya, finansierades av Internationella programkontoret och syftet var att etablera ett kontaktnät för att kunna öka institutionens utresande studenter inom MFS (Minor Fields Studies).
– Med mig hem har jag många förslag på möjliga MFS-projekt och värdefulla kontaker, konstaterar Veronica Trépagny.

Tidigare kontakter skapar nya möjligheter
Att skapa nya kontakter är viktigt, men minst lika viktigt är att vårda de som redan finns. Veronica Trépagny passade även på att besöka två av institutionens tidigare doktorander som nu båda arbetar som chefer inom varsitt fakultetsbibliotek vid Makerere University i Uganda.
– Genom dem har vi fått kontakter för framtida samarbeten inom East African School of Library and Information Science. Vi diskuterar just nu olika samarbetsmöjligheter för att se vad vi kan lära av varandra.

 

 

Veronica Trépagny tillsammans med Ruth Nalumaga och Jane Kawalya, två tidigare doktorander vid BHS, samt institutionsledningen för East African School of Library and Information i Uganda.

 

 

Professionskontakter
Under resan i Kenya besöktes universitet och projekt för framtida MFS-kandidater. Där uppstod även konkreta förfrågningar om akademiskt samarbete från ett universitet i västra Kenya, som just nu diskuteras inom institutionen.
– I Kenya fick jag också möjlighet att i hög grad interagera med professionen via workshops etc. Detta tack vara den kenyanska motsvarigheten till Svenska Biblioteksföreningen, som satsar mycket på kompetensutveckling ute på biblioteken.