Sociologiutbildning av hög kvalitet på Högskolan i Borås

– Att sociologiutbildningen får betyget hög kvalitet är ännu ett kvitto på ett det goda arbete som bedrivs på institutionen med att modernisera, kvalitetssäkra och göra ännu mer yrkesrelevanta utbildningar, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik. Hög kvalitet på utbildningarna i arbetsvetenskap och sociologi och mycket hög kvalitet på utbildningen i psykologi är väldigt positiva besked för högskolan och institutionen.

Högskolverket utvärderar under perioden 2011 – 2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.