Tidskrifter inom textil, konst och design får egen hylla

Tidskrifter inom textil, konst och design kommer att samlas på samma hylla för att ge en bättre överblick inom detta område. Det senaste numret av varje tidskrift kommer att skyltas på den nya hyllan. Äldre nummer är placerade i kompaktmagasinen precis som tidigare.

Under tiden arbetet pågår kan det vara lite rörigt bland tidskrifterna. Kontakta gärna personalen i informationspunkterna på plan 2 så får du hjälp att hitta.

Övriga tidskrifter på plan 1 berörs inte av detta utan står kvar på sina vanliga platser.