Återerövra det lokala samtalet i de sociala medierna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag används sociala medier i allt större utsträckning som en lokal resurs och vi har genom de sociala nätverken kontakt med människor i vår närhet. Det finns en problematik i detta. Globala konglomerat som Facebook och Google äger numera våra lokala samtal. De vet vad vi säger, var vi är och vilka affärsidkare det finns i vår lokala närhet.

– Jag menar att vi måste återerövra det lokala samtalet från de kommersiella intressena genom att lokala aktörer, såsom lokaltidningar, bibliotek och skolor i högre grad ger sig in i sociala medier, säger Jan Nolin, professor i bibiloteks- och informationsvetenskap.

Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan kommer på olika sätt att synas under MEG 2012. Förutom seminariediskussionen om sociala medier och det lokala samtalet på fredagen kommer institutionen bland annat att informera om sin webbredaktörsutbildning.

Det lokala samtalet – var sker det idag?

Medverkande: Jan Nolin, professor i bibiloteks- och informationsvetenskap, Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning och Ida Legnemark, gruppledare och nätaktiv politiker (v)
Direktsänds i SVT2 (SVT Forum), fredag 9 mars klockan 10:00 – 11:00. http://svt.se/2.59808/svt_forum