Bibliotekshögskolan fyller 40 år

Höstterminen 1972 startade den allra första bibliotekarieutbildningen i Borås. En av studenterna i den första årskullen var Margareta Lundberg Rodin, numera prefekt på Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS). Sedan hennes tid som student i Borås har mycket förändrats.

– Det har hänt oerhört mycket över de här 40 åren. Från att ha varit en ren bibliotekarieutbildning med stark yrkesinriktning har utbildningarna akademiserats och BHS har utvecklat masterprogram, forskarutbildning och byggt upp forskning inom det Biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Dessutom har vi numera nya utbildningar som Webbredaktörsprogram och en magisterutbildning i Strategisk informationskompetens, förklarar Margareta Lundberg Rodin.

Ett exempel på institutionens nya forskning är den om sociala medier. De flesta associerar nog mest sociala medier till nätverk som Facebook, Twitter eller Youtube, men begreppet innehåller mycket mer än så. Sociala medier är användargenererat innehåll, som skapas kollektivt på internet. Sociala nätverk, som Facebook, är bara en del av begreppet sociala medier. För att ta ett samlat grepp kring forskning om sociala medier har man på Bibliotekshögskolan myntat begreppet Social Media Studies (SMS), något man är tidigt ute med i forskarvärlden.

Stor fest i 70-talets tecken

Jubileumsfirandet 2012 kommer att intensifieras fram emot hösten och festen med stort F är planerad till den 12 oktober. Då blir det 70-talsnostalgi och många kära återseenden när personer från Bibliotekshögskolans historia – alla som studerat vid institutionen – bjuds in till firandet.

– Det kommer att bli en dag fylld med jubileumsprogram och så fest på kvällen, med tema 70-tal. Vi kommer bland annat att presentera vår forskning och bjuda på en kavalkad med lärare, prefekter, forskare och studentrepresentanter – från dåtid till nutid, berättar Margareta Lundberg Rodin samtidigt som hon visar gamla foton på glada aktiviteter under 70-talet.

– Och så har jag bjudit in f d statsminister Ingvar Carlsson att vara inledande talare och han har tackat ja. Han är ju gammal Boråsare, tillika var han även utbildningsminister den tiden det begav sig.

Jubileumsblogg

Följ allt som händer under året på jubileumsbloggen!