Fenomenet Gekås Ullared

Temat för frukostseminariet är Gekås Ullared och familjekonsumtion och samlande. Hon berättar om familjekonsumtion på Gekås och beskriver resultaten från en SOM-undersökning. Kan företagen dra lärdomar från Gekås och är detta något företagen bör ta i beaktning? Vad bör företagen satsa mer på - produkterna eller upplevelsen?

Karin M Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Högskolan i Borås. Hennes forskning är inriktad på konsumtion och handel. Ett pågående forskningsprojekt handlar om återanvändning och återvinning av kläder.

Tid och plats:
Fredagen den 27 april, kl. 07:30-09:00

Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.