Fördjupat samarbete med Kina

Handels - och IT-högskolan (HIT) fördjupar sitt samarbete med Kina och genom de beviljade Linnaeus-Palme projekten ges möjlighet att förstärka både utbildning och forskning.

HIT har sökt totalt fyra Linnaeus-Palme projekt i höst med Kina, varav två är med Shandong Jiaotong University i Jinan och två är med University of Shanghai for Science and Technology i Shanghai i både informatik och företagsekonomi. Alla fyra projekt har beviljats.

Linnaeus-Palme projekt måste ansökas varje år. Bedömning brukar baseras på långsiktiga mål, förväntade resultat samt kvalitet av genomförda aktiviteter. HIT är väldigt glada över beskedet samt resultaten från genomförda aktiviteter och kommer att använda medlen till att förstärka kvaliteten på studentutbyten. Inte minst kan de bidra till det nya programmet Affärsinformatik med inriktningen mot internationell marknadsföring och IT, där alla studenter kommer att läsa sitt tredje år i Kina, få dubbelexamen på HB samt en kandidatexamen även från det kinesiska lärosäte de kommer att studera vid. Det innebär att dessa studenter kommer att erhålla tre examina. Om Linnaeus-Palme -projekten fortsätter kan även studenterna i det gemensamma projektet söka stipendier.

Det kommande läsåret kommer fyra lärare och åtta studenter från Handels- och IT-högskolan att åka till de kinesiska lärosätena med Linnaeus-Palmestipendier och varje kinesiskt lärosäte kommer att skicka två lärare och fyra studenter till Handels- och IT-högskolan med stipendier.

Parallellt med student- och lärarutbytet pågår också diskussioner om att starta gemensam forskning mellan Handels- och IT-högskolan och de kinesiska lärosätena. Givetvis kan lärare som undervisar i minst tre veckor i det andra landet också bidra till att sådant arbete kan starta på sikt även om syftet med Linnaeus Palme-medlen är just undervisning.