Hallå där Hossein Pashang..

I mars blev Hossein Pashang ny docent i företagsekonomi på Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Hans forskningsinriktning inom ansvarsredovisning är unik i Sverige och fokus i forskningen ligger på kopplingen mellan normer, etik och redovisning och hur man med redovisning uppnår principer. Hossein Pashang har tidigare varit lärare vid Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Jönköping. På Högskolan i Borås ansvarar Hossein även för normativa kurser på civilekonomprogrammet. 

Vad har du gjort tidigare?

- Jag har många år av erfarenhet av undervisning inom fältet redovisning. Jag arbetade vid Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Jönköping och undervisade varierande teman inom Ekonomistyrning and Externredovisning. För ett par år sedan började jag fokusera på forskning. Jag har skrivit sex olika artiklar varav en var med mina tre studenter från Jönköping

Vad är det du gör på Högskolan i Borås?

- Jag och en kollega är ansvariga för planering och undervisning av kurser som ingår i sista terminen på civilekonomprogrammet.

Du är numera docent på Handels- och IT-högskolan, hur känns det?

- Jag gläder mig naturligtvis att få den titeln. Titeln docent gör att min forskning och mina artiklar blir bekräftade. Men jag vill inte forska om jag inte ser någon koppling mellan forskning och undervisning. Min forskning ska i första hand vara till nytta för alla, speciellt för högskolans studenter. Detta innebär att jag inte är intresserad av forskning som saknar relevans och anknytning till de tekniska och etiska grunderna som ämnet redovisning egentligen är baserat på.

Vad är dina framtidsplaner?

- Jag vill fortsätta med min forskning och undervisning. Jag arbetar med framställning av en bok just nu. Boken fokuserar på regler som kräver redovisning av immateriella tillgångar.  En strävan är att den ska bli klar till sommaren och att den ska bli utgiven till hösten 2012. För närvarande arbetar jag med ett projekt som förväntas att leda till en vetenskaplig artikel angående ämnet redovisningsprinciper. Med hjälp av min forskning vill jag bekräfta samt återkoppla relationen mellan redovisningsprinciper och etiska principer.  Mitt huvudsyfte är att redovisningsprinciper ska kunna användas i samband med miljöredovisning vilket är en viktig strategisk fråga på Högskolan i Borås.