Hallå där...!

Vad gör du i Brasilien?

-Jag gör en planeringsresa inom Linnaeus-Palmeprogrammet och ska följa uppför ett flertal Waste Recovery-projekt. Inför min resa till Brasilien blev jag tillfrågad om jag kunde ställa upp på en TV-intervju.

Vad är det för slags intervju?

-Den handlar om hållbar avfallshantering. Man vill lyfta fram viktiga internationella exempel. TV-kanalen Globo gör en programserie om avfallshantering. Intervju ska vara en del av det material som kanalens tv-team samlade material till vid sitt besök i Borås förra fredagen då de följde avfallshanteringen från kök till återvinning.

Vad betyder uppmärksamheten i Brasilien för frågan om resursåtervinning, för Waste Recovery – International Partership och för Högskolan i Borås?

-Det innebär ju betydande direktreklam för oss, vilket stödjer våra akademiska och kommersiella projekt.

Se tidigare nyhet
Läs mer om Waste Recovery