Han får stipendium för utveckling av textilbaserade solceller

Stipendiet delas ut av elhandelsföretaget DinEl:s miljöfond. Fonden avser att stimulera till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet med fokus på el samt förmedla och marknadsföra denna kunskap.

Tariq Bashirs projekt fokuserar på utveckling och tillverkning av fiberbaserade flexibla solceller och vars tillveckningsmetod kan användas för utveckling av vävd solcellsstruktur med större yta och maximal energiomvandlingseffektivitet. Enligt motiveringen är projektets mål, att finna passande material för att ersätta konventionell dyra silikonbaserade solceller med kostnadseffektiv fiberbaserad flexibla organiska solceller, i linje med miljöfondens mål att stödja utveckling av hållbara energisystem.

Totalt delas 400 000 kronor ut till tio stipendiater. Utdelningen sker vid en ceremoni på konferensen Energiutblick på Svenska mässan den 14 mars.