LÄR UT-projektets goda resultat uppmärksammas

Syftet med LÄR UT-projektet är att förbättra läkemedelshantering för äldre. Projektet omfattar både en utbildning för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård och en utvärdering av läkemedelsbehandling.

Utvärderingen av projektet visar att kunskapen om äldre och läkemedel ökade och att den används i vardagsarbetet av de allra flesta, 89-96% av personalen. Sjuksköterskorna har förutom ökad kunskap, fått praktiska verktyg och möjligheter att utbilda omvårdnadspersonal.

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamoordnare, har uppmärksammat detta i sin blogg. Bloggen finns på socialdepartementets webbsida och behandlar regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

Även på webbsidan för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerades nyligen i en artikel med rubriken ”LÄR UT ger ökad kunskap”.

Bakgrund

Projektet startade januari 2006 och är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad, FoU Sjuhärad Välfärd och Primärvården Södra Älvsborg. Regeringens stimulansmedel har finansierat projektet som innehåller två delar, en utvecklingsdel och en utvärderingsdel.