Människor, skjortor och siffror

Studien visar att det finns fördelar med att göra närstudier för att få veta mer om redovisningens roll i praktiken. Tina Carlson Ingdahl har studerat och beskrivit hur människor, skjortor och siffror samverkar under affärsmöten på Eton Fashion AB i Gånghester. Avhandlingen visar hur komplexiteten steg för steg reduceras tills endast en ifylld order återstår. Bland de viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att visa på att dessa möten innehåller tre egenskaper:

– Mötena innehåller punktvisa inslag av ren kalkylering, att mötesdeltagarna räknar med siffror. Nästa egenskap handlar om att beräkningarna blandas med att de går på känsla, genom att till exempel känna på och jämföra olika tyger. Detta led kallar jag för kvalkylering – man är rationell och går på känsla samtidigt. Det avslutande ledet i mötena, kalkvylering, handlar om människorna, om det varma, och här tar man hänsyn till andra och börjar tänka på vad konsumenten kommer att vilja ha. Det pågår då en förhandling.

Beskrivningen av dessa affärsmöten visar hur redovisning bidrar till att möjliggöra en inramning av mötena, vilket är nödvändigt för att en order skall bli till. Det handlar mycket om att se tingen, de små detaljerna och därför har Tina Carlson Ingdahl fotograferat under sina observationer för att kunna studera fotona och upptäcka de små detaljerna och hur dessa får inflytande. 

Spikning Tina Carlson Ingdahl 

Tid: Fredag 9 mars kl. 16:00 – 16:30
Plats: Vid björkarna på bibliotekets entréplan, Sandgärdet

Disputation Tina Carlson Ingdahl

Tid: Fredag 30 mars kl. 13.15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan i Göteborg
Avhandling: Människor, skjortor och siffror – Reducera komplexitet och en order blir till
 

Fredag den 9 mars spikar även Jenny Balkow, också Handels- och IT-högskolan sin avhandling, In the middle - on sourcing from China and the Role of the Intermediary. Mer om Jennys forskning kan du läsa på hb.se längre fram i mars.