Mitt emellan svenska företag och kinesiska leverantörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Jenny Balkow började studera ekonomi och marknadsföring blev hon nästan genast intresserad av Kina.

– Jag läste en bok som redan i början av 1990-talet förutspådde den trend vi nu är i, där Asien växer som ekonomisk makt, säger hon. Det fascinerade mig, och jag började fokusera mina studier på Kina. Bland annat reste jag dit och studerade kinesiska.

Via en doktorandtjänst vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping hamnade Jenny Balkow så småningom på Högskolan i Borås, där hon nu är verksam som adjunkt på Institutionen Handels- och IT-högskolan. Den 30 mars lägger hon fram sin avhandling In the middle i Jönköping.

I den har hon valt att studera de mellanhänder som små svenska företag med leverantörer i Kina ofta använder sig av. Mellanhänderna har olika funktioner och roller för olika företag: ibland används de för att kontrollera och kvalitetssäkra leveranserna och ibland är de en del i den relation som finns mellan köpare och säljare. Det kan också handla om att någon har tekniska specialkunskaper om produkten ifråga.

Mellanhand som kompletterar företagets kunskaper

Jenny Balkow betonar att det inte finns några recept för hur en mellanhand bör fungera. Det beror på vilken produkt det handlar om, vilken kunskap som finns i det svenska företaget och vilken typ av samarbete man har med leverantören.

– Många gånger blir mellanhanden någon som kan komplettera företagarens egna kunskaper och som kan kommunicera på både engelska och kinesiska, säger hon.

Trots att företagen ofta säger sig önska ett långsiktigt samarbete med leverantören är det vanligt att de anlitar mellanhänder på mer kortsiktig basis och framför allt för att kontrollera produktionen. Då kanske man missar att leta efter en mellanhand som kan hjälpa leverantören med kunskaper om kunden och Sverige och som kan hjälpa det svenska företaget i kontakter med myndigheter i Kina.

– Därför leder samarbetet med externa mellanhänder ofta inte till något långsiktigt förändringsarbete, utan mer till tillfälliga kontroller, säger Jenny Balkow. Om man ska säga något generellt så kan det vara att en mellanhand som stärker relationen mellan företaget och leverantören är något som skulle kunna bidra till bättre och mer långsiktiga samarbeten även mellan köpare och säljare.

 

Jenny Balkows avhandling berör fem teman:

  • Varför svenska småföretag köper från Kina. Ett självklart svar är kostnader, men det finns också någon ytterligare faktor som har triggat dem att ta steget till just Kina, till exempel kundkrav eller en ny chef.
  • Hur köper de? De vanligaste är att företagen själva hitta leverantörer och därefter ser ett behov av externa mellanhänder.
  • En detaljstudie av fyra konsumentföretag, där det visar sig vara mycket stora skillnader i hur samarbetet sker. Någon detaljstyr sina order minutiöst medan någon annan tar med sig ganska lösa skisser och reser till leverantören för att gemensamt planera ordern och produktionen.
  • Hur ser mellanhänderna på sin egen funktion och roll? Är det en kinesisk eller svensk mellanhand? Tekniskt kunnig och/eller språkkunnig? Vad som behövs beror på kunskaperna i det svenska företaget och relationerna mellan leverantören och köparen.
  • En analys över tid utifrån ett svenskt företag, över vilka nätverk och strukturer som har funnits med och hur de har förändrats allt eftersom. Vilka typer av mellanhänder som har använts, när och hur ett svenskt inköpskontor med svensk personal har byggts upp, erfarenheter av att som svensk bo och verka i Kina och så vidare.