Motiverade studiekamrater ger vind i seglen

Varför valde du att studera på tekniskt basår?

-Jag behövde läsa vissa ämnen för att få behörighet att söka de program jag var intresserad av.

Varför blev det Högskolan i Borås?

-Jag valde Borås eftersom det ligger nära mitt hem (Landvetter). Jag sökte även tekniskt basår på Chalmers men kom inte in. Med facit på hand är jag väldigt nöjd att Borås blev min studiestad; beroende på kommunikation och att det är trevligt här.

Vad tyckte du om kurserna på tekniskt basår?

-Överlag var kurserna väldigt bra vilket framgår när det gått en tid och man har fått perspektiv.

Var det svårt att följa med på kurserna?

-Med tanke på min livssituation med dyslexi, avsaknad av studievana samt tre små barn får jag nog säga att det ibland var lite kämpigt. Med en god planering och ett tydligt mål blev det hanterbart. Jag har fått väldigt bra stöd från Studentservice också.

Idag pluggar du på ett ingenjörsprogram i industriell ekonomi. Varför blev det just det programmet?

-Från början hade jag tänkt läsa till civilekonom eller något liknande (innan jag började på tekniskt basår). Med utgångspunkt från hur vårt samhälle ser ut idag tror jag att man har en fördel av att ha bredare kompetens.

Tycker du att du har fått med dig tillräckligt med kunskaper från basåret?

-Ja.

Vem tycker du ska läsa tekniskt basår?

-Alla som vill känna sig väl förberedda för högskolestudier.

Tips till nya basårsstudenter

-Läs noggrant igenom kursmålen. Var med vid samtliga moment i undervisningen. Läs i förväg igenom det som läraren ska gå igenom på. Skaffa motiverade studiekamrater som inte stjäl energi ifrån dig, utan snarare ger dig vind i seglen. Delta vid övningstillfällena. Inse att basåret är ett förberedande år för högskolestudier, ta det på allvar.

Peter Edlund

Ålder: 33
Kommer från: Partille/Landvetter
Tidigare gjort: Läst Hotell och restaurantlinjen på Burgårdens gymnasium i Göteborg. Arbetat flera år som kock i Sverige och utomlands. Skolade om mig till byggnadsplåtslagare vilket jag arbetade med till starten på basårets hösten 2010.
Gör idag: Studerar till högskoleingenjör, industriell ekonomi – affärsingenjör – maskin, 180 högskolepoäng på högskolan i Borås.
Om Borås: Borås är en trevlig stad med bra kommunikationer. 

Läs mer om tekniskt basår