Presentation av byggnadsprojekt för arkitekter nervöst

Studenterna som läser på programmen byggingenjör, industriell ekonomi - affärsingenjör med inriktning mot byggteknik samt högskoletekniker i byggteknik – produktion, redovisade nyligen sina byggnadsprojekt på kursen projektteknik, 7,5 högskolepoäng.

Ett examinationsmoment på kursen är en muntlig och visuell presentation av byggprojekt där de fått projektera hus i reell miljö i Borås. Studenterna har fått använda alla de kunskaper de har förvärvat under sin studietid och under handledning av arkitekter från DTH arkitekter och läraren Thomas Almgren som också jobbar för Stiba.

Utlåtande från riktiga arkitekter

Ett 40-tal studenter har jobbat parvis med olika projekt som nu alltså skulle presenteras och få utlåtande av en bedömargrupp från arkitektföretagen.

-Nervöst, men roligt, att få se vad de andra har tänkt på som man själv kanske inte har tänkt på, och att få utlåtande från juryn, sa Maria Persson, byggingenjörsstudent.

Det gäller för studenterna att försöka ”sälja in” sina projekt till åhörarna. De presenterade om huskonstruktion, planlösningar, ventilation och energilösningar med mera.

Först ut på banan att visa sin presentation var Andreas Andersson, som läser till affärsingenjör, och  som läser till byggingenjör. Det blev utöver hårdfakta, de moment som studenterna hade att ta i beaktande i sina projekt, en animerad, fartfyllt tur runt byggnaden och in i trapphuset och lägenheter till musik.

Hela eftermiddagen pågick manglingen grupp för grupp för att sedan avslutas med förlösande mingel med landgång och eftersnack.

Målet med kursen i byggnadsprojekt: Kursen syftar till att ge studenten en övergripande insikt i hur och varför ett byggprojekt genomförs och en övning i de arbetsuppgifter som utförs av både beställare och leverantör. Studenten ska i kursen utföra kompletta system- och förfrågningshandlingar för en mindre byggnad. Uppgiften genomförs med modern datateknik avseende såväl konstruktiva beräkningar som presentationer.

Läs mer om:

Byggingenjör, 180 hp
Industriell ekonomi – affärsingenjör med inriktning mot byggteknik, 180 hp
K
ursen byggnadsprojekt, 7,5 hp