Uppdrag KungsBib

BHS har lång erfarenhet av utbildning inom skolbiblioteksområdet och har även deltagit i andra utvecklingsprojekt inom
detta område.

Under kursen använder sig både lärare och kursdeltagare av blogg och Facebook men just idag är det workshop på Högskolan i Borås. Fyra träffar ingår i kursen och detta är träff nummer tre. Tidigare har de bland annat fått ta del av föreläsningar om sociala medier och samhällsutveckling, källkritik och informationssökning. Idag sitter ett tjugotal skolbibliotekarier i en datorsal och lyssnar intresserat till Eva-Maria Flöögs och Monika Johanssons föreläsning om IKT-resurser och källkritik.

Carolina Bruhn och Agnes Ivarsson från Kollaskolan i Kungsbacka tycker att kursen har varit en positiv kick: "Vi har blivit fantastiskt väl mottagna, allt har varit väldigt tydligt och strukturerat och kurslitteraturen har varit mycket bra. Vi ser gärna en fortsättning på kursen!" 

Helene Johansson från Toråsskolan och Eva Nordström från Furulidsskolan tillägger att det är bra med träffar i Borås, man kan lyssna till föreläsningarna och sedan diskutera i grupp vilket ger väldigt mycket för förståelsen av inslag i kursen.

Kursledare är Eva-Maria Flöög, Monika Johansson och Britt Omstedt. Kursen kommer att avslutas med redovisning av utvecklingsprojekten för Kungsbackas skolledare i maj 2012.