Workshop med perspektiv


– Det är viktigt för oss doktorander att få byta erfarenheter och kunskaper med personer från andra universitet. Samtidigt är det också bra för studenterna att se kopplingarna mellan lärosätena. Hur våra arbeten påverkar varandra, säger Delia Dumitrescu, doktorand inom Smart Textiles och initiativtagare till workshopen.

Delia Dumitrescu doktorerar i ämnet textildesign med inriktning mot arkitektur och det var på en workshop på universitetet i Kolding som hon träffade Felecia Davies.
– Hon är inriktad mot textil och ville gärna komma hit för att se våra maskinparker. Samtidigt vill vi ha hennes kunskaper inom programmering, säger hon om besöket.

Fotnot: Designseminariet är öppet för alla. Läs mer på www.hb.se/ths/designseminars