Erfarenheter av hållbart företagande – Gekås och Pulsen delar med sig

Karin M Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås och en av personerna bakom föreläsningsinitiativet.

– Vi vill spegla framgångsrika personer i Västra Götalandsregionen som arbetar långsiktigt. Det är intressant att få höra deras berättelser om hur företagen utvecklats över tid. Vi vill skapa en ökad samverkan mellan samhället och högskolan där vi kan lära av varandra.

Tillsammans med rektor Björn Brorström kommer Karin M Ekström att delta i den paneldiskussion som följer direkt efter föreläsningarna.

Föreläsningen är den första i en serie där högskolan och företagare kommer att mötas och diskutera hållbart företagande i regionen. Föreläsningsserien kommer så småningom att dokumenteras i en bok i högskolans rapportserie Vetenskap för profession.

 

 

 

 

 

Boris Lennerhov och Wigar Bartholdson.

Hållbart företagande – vem tjänar på det?
Tid:
Tisdag 13 november kl. 18:30-20:30
Plats: Sparbanksalen, Högskolan i Borås
Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.
Fri entré!

För mer information
Karin M Ekström, Tfn: 0706-18 00 82, e-post: KarinM.Ekstrom@hb.se